چه عواملي بر كيفيت قدرت اثر خواهد گذاشت

- Dec 19, 2017 -

مشکلات اصلی کیفیت قدرت چیست؟ مانند بی ثباتی ولتاژ، ظهور تعلیق یا وقفه، انحراف فرکانس و جریان، عدم تعادل سه مرحله ای یا ضعف تداوم عرضه، این مسائل مشکلات کیفیت قدرت هستند. در سیستم قدرت فعلی، مشکل جدی و رایج، وقفه ولتاژ یا وقفه و تحریف ولتاژ ولتاژ است.

ولتاژ بیش از حد بزرگ است و مدت زمان بیش از 1 دقیقه این یک پدیده بیش از حد ولتاژ است که ارزش 1.1-1.2 برابر مقدار اسمی است. این وضعیت عمدتا به دلیل اینکه گروه خازن جبران کننده واکنشی یا حذف بار است. اگر شیر ترانسفورماتور به درستی تنظیم نشود، به ولتاژ بالا منتهی می شود.

ولتاژ نامناسب و مدت زمان بیش از 1 دقیقه، این پدیده تحت ولتاژ است که ولتاژ اسمی 0.8-0.9 برابر آن است. این شرایط ممکن است در خلال خاموش کردن خازن های توان راکتیو و ورودی های بار وارد شود. اگر ولتاژ ولتاژ ولتاژ درست نباشد، ولتاژ بالا نیز ممکن است رخ دهد.

پدیده عدم تعادل ولتاژ، عدم تقارن دامنه ولتاژ سه فاز است، عدم تعادل ولتاژ می تواند بیان کند که عدم توازن بیسیم سه فاز، بیش از 2 درصد تجاوز خواهد کرد، یک دوره کوتاه مدت بیش از 4 درصد خواهد بود. عدم تعادل های مختلف در سیستم قدرت باعث عدم تعادل ولتاژ سه فاز می شود.

ولتاژ به طور ناگهانی کاهش می یابد، در این صورت ولتاژ رسیده در یک دوره کوتاه مدت افت می کند و مقدار 0.1-0.9 برابر اسمی است که می تواند 0.5 و یا یک دقیقه طول بکشد. این وضعیت به احتمال زیاد رخ می دهد به دلیل سیستم قدرت شکست خورده است.

افزایش ناگهانی ولتاژ، افزایش ولتاژ در یک دوره کوتاه مدت، افزایش ناگهانی 1.1-1.8 برابر مقدار اسمی، مدت زمان و ولتاژ ولتاژ مشابه است، این وضعیت همچنین به علت نقص در قدرت سیستم ایجاد شده است.


اخبار مرتبط

محصولات مرتبط

  • برج ماست Guyed
  • 3 Legged Telecom Tower
  • براکت بالا سقف
  • سازه فلزی کارگاه
  • براکت انتقال
  • پیچ های فولادی فولادی