دانش مربوط به خطوط برق

- Dec 19, 2017 -

انواع مختلفی از خطوط برق وجود دارد که می توان آنها را طبق شرایط مختلف طبقه بندی کرد. مطابق با استفاده از طبقه بندی، خطوط برق را می توان به خطوط توزیع و خطوط انتقال تقسیم کرد. مطابق با احداث راه ها می توان به خطوط کابل زیرزمینی و خطوط برق اضطراری تقسیم کرد. مطابق با نوع جریان انتقال می تواند به خطوط DC و خطوط AC تقسیم شود.

این با وجود خطوط برق است، قدرت می تواند بی خطر باشد، تحویل طبیعی. علاوه بر نیازهای انتقال قدرت خطوط برق، اما همچنین نیاز به برخی از امکانات برق است. برای اطمینان از انتقال نیروی عادی. خطوط انتقال سريع و كابل هاي زيرزميني به يكديگر متصل مي شوند تا خط انتقال برق را ايجاد كنند. خطوط انتقال سريع عمدتا از برج ها و ساير وسايل استفاده مي شود تا خطي که روي سطح زمين نصب شده است، و توسط سیم، سرک هاي زميني، رشته هاي عايق، برج ها، دستگاه هاي زميني و اجزاي ديگر.

به طور خلاصه، خطوط برق نقش مهمی را در تأسیسات و تجهیزات برق ایفا می کنند.


دانش صنعت مربوطه

محصولات مرتبط

  • برج انتقال
  • برج بالای سقف
  • سلول در برج
  • قطب نور خیابانی
  • قطب نور Tappered
  • U پیچ و مهره